Project information
Rozšíření vizualizačních možností programu viewer3d a knihovny v3dwins (viewer3d)

Project Identification
MUNI/33/09/2014
Project Period
12/2014 - 6/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem projektu je rozšířit programové balíky, vyvíjené v Centru analýzy biomedicínského obrazu, zaměřené nyní na vizualizaci statických skalárních obrazových dat. Konkrétně se jedná o knihovnu v3dwins poskytující vizualizační nástroje pro zobrazování těchto dat a o zobrazovací program viewer3d postavený nad touto knihovnou. Plánované rozšíření zejména umožní pohodlně zobrazovat a pracovat s dynamickými obrazy a s obrazy se složeným datovým typem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info