Project information
Prediktory rehospitalizace a mortality u pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání

Project Identification
MUNI/A/1544/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Dlouhodobá prognóza pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání je závažná a je dána zejména vysokou mortalitou a rehospitalizacemi pro srdeční selhání, které výrazně zhoršují kvalitu života. Cílem práce je na souboru 1200 konsekutivních pacientů, sledováných ve FN Brno v rámci prospektivního registru AHEAD, zjistit dlouhodobu prognózu včetně rehospitalizací pro kardiovaskulární a jiné příčiny a určit prediktory mortality a rehospitalizací. V rámci faktorů, kterou mohou ovlivnit rehospitalizace, budou vyhodnoceny komorbidity, léčba při propuštění a dávka diuretik. Zároveň bude vyhodnocen výskyt akutního poškození ledvin a vytvořen/validován klinický model, který by identifikoval vysoce rizikové pacienty.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info