Project information

Měření fyzikálních parametrů orgánových systému, tkání a korelace výsledků klinického stavu u chirurgicky nemocných

Project Identification
MUNI/A/1538/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem naší práce je měření a vyhodnocení perfuze střevní a plícní tkáně v závislosti na evaluaci výsledků metod invazivního stagingu a tkáňové sekreci aplikovaného tlaku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info