Project information

Project information
EVAMED: Evaluace medicínského kurikula prostřednictvím pokročilých analytických metod

Project Identification
MUNI/A/1512/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Snaha zásadně zpřehlednit a standardizovat strukturu výuky patří k dlouhodobým prioritám LF MU. V uplynulých třech letech byl úspěšně realizován projekt OPTIMED s cílem plošně inovovat studijní program Všeobecného lékařství a významně tak posílit výuku orientovanou na řešení problémů v souladu s uplatněním absolventa v jeho další klinické nebo akademické praxi. V rámci projektu OPTIMED vznikla unikátní ICT platforma prezentující popis medicínského kurikula založená na metodice tzv. výstupů z učení. Předkládaný projekt EVAMED přímo navazuje na úspěšný projekt OPTIMED a přispěje tak dílčím způsobem k jeho udržitelnosti. EVAMED se ovšem zaměřuje hlavně na ICT technologie, pokročilou analýzu a vizualizaci dat, přičemž databázi OPTIMED chápe jako bohatý zdroj heterogenních dat. S ohledem na fakt, že na přípravě popisu výuky se podílelo více než 400 výukových specialistů a garantů je zřejmé, že granularita napříč obsahem portálu vykazuje vysokou variabilitu. Přirozená míra subjektivity autora-pedagoga při formulaci výstupů z učení i při specifikaci dalších popisných atributů studia rozdělila obsah portálu do různě formulovaných komponent – od obecných až po velmi detailně zaměřených. Primárním cílem projektu EVAMED je ve spolupráci se dvěma pracovními skupinami identifikovat prostřednictvím nově navržených metrik oblasti, které jsou ve své formalizaci nekonzistentní. S využitím nově vyvinutých evaluačních přístupů a metod pro vytěžování dat bude v navazujícím kroku možné efektivně zprostředkovat jasně uchopitelné výstupy autorům ve formě doporučení generovaných od zástupců pracovní skupiny. Hlavní snahou je tedy využít moderní přístupy k analýze heterogenních datových zdrojů za účelem sjednocení obsahu databáze OPTIMED, což povede ke zvýšení kvality popisu celého kurikula. Navržené a implementované metody hodnocení kvality a pro analýzu a vizualizaci dat mají vzhledem ke své unikátnosti velký publikační a citační potenciál, a to bez ohledu na konkrétní pilotní implementaci nad databází OPTIMED. Předpokládané výstupy z předloženého projektu EVAMED směřují k šíření know-how v oblasti optimalizace medicínského kurikula a vytěžování dat z edukačně zaměřených databází (EDM – educational data mining), a to nejen v prostředí lékařských fakult ČR a SR, ale také na mezinárodní úrovni. EDM představuje v dnešní době pro vzdělávání totéž co bioinformatika pro biologii.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info