Project information

Project information
Mikroskopické modely magnetismu supravodivých pniktidů železa a vrstevnatých oxidů iridia

Project Identification
GA15-14523Y
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Navrhovaný projekt se zabývá teoretickým popisem dvou tříd pokročilých materiálů, které se vyznačují pozoruhodnými magnetickými vlastnostmi - supravodivých pniktidů železa a vrstevnatých iridátů typu A2IrO3. V prvním případě je cílem pochopení magnetismu a mechanismu supravodivosti na mikroskopické úrovni s využitím modelu založeného na dynamickém mísení spinových stavů valenční slupky 3d6 Fe2+, kvazidegenerovaných díky souhře krystalového pole a Hundovy vazby. Prozkoumány budou též vztahy k ostatním systémům vykazujícím podobné fyzikální chování. V případě vrstevnatých iridátů se díky silnému spinově-orbitálnímu propletení přenáší směrovost dorbitalů do anizotropie spinových interakcí závislé na směru vazby. Naším cílem je detailní popis těchto interakcí v souvislosti s parametry materiálu. Jejich pochopení je klíčové pro návrh nových materiálů využívajících spinově-orbitálního propletení, například k realizaci Kitaevova
modelu slibujícího využití při topologickém kvantovém počítání.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info