Project information

Molekulární podstata pro specifické rozpoznávání histonu H3K4me2 pomocí Set3 PHD domény

Investor logo
Project Identification
GA15-17670S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Komplex Set3 deacetylující histony v kombinaci s transkripcí nekódujících RNA dokáže zpozdit nebo utlumit indukci genů, což je důležité pro správné načasování transkripční odpovědi během aktivace nebo represe genů. Geny potlačené komplexem Set3 obsahují v promotorových regionech dimetylovaný lysin 4 na histonu H3 (H3K4me2) místo trimetylovaného lysinu 4 (H3K4me3). V současné době není známo jak H3K4me2 rekrutuje komplex Set3. Očekává se, že toto rozpoznávání se děje dosud nepopsaným mechanismem vzhledem k tomu, že Set3 PHD doména nemá klíčová rezidua tvořící aromatickou klec, která je zodpovědná za rozpoznávání metylovaných histonů. K odhalení neznámého rozpoznávacího mechanismu navrhujeme: (i) určit strukturu H3K4me2 v komplexu s Set3 PHD pomocí NMR spektroskopie, (ii) studovat důležitost interakce mezi H3K4me2 a Set3 PHD in vitro a in vivo. Navrhovaný výzkum poskytne zcela nové strukturní a funkční informace o rekrutování deacetylačního komplexu Set3, který byl nedávno ukázán jako důležitý regulátor struktury chromatinu a transkripce.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info