Project information

Project information
Komplexní inovace předmětu Bi6725 "Moderní metody buněčné biologie" (Inovace Bi6725)

Project Identification
MUNI/FR/1572/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Samotný název předmětu MODERNÍ metody buněčné biologie implikuje nutnost časté aktualizace vyučovaných metod. K této obnově sice dochází průběžně, nicméně současná situace si vyžaduje dramatičtější změnu, neboť v roce 2014 došlo k přemístění výukového pracoviště a k větším změnám v obsazení vyučujících doktorandů. V souladu s podporovanými tématy tedy navrhujeme změnu sylabu směrem k ještě většímu zapojení odborníků z praxe a především vypracování nových výukových a zkušebních textů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info