Project information

Inovace studijních materiálů Patologické fyziologie - obrazový atlas

Project Identification
MUNI/FR/1724/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je vypracování nových studijních materiálů ve formě ucelených přehledných komentovaných schémat v tištěné podobě pro výuku předmětu Patologické fyziologie na LF MU. Součástí navrhovaného projektu je i překlad schémat do anglického jazyka. Projekt směřuje k finančnímu pokrytí aktivit spojených s přípravou schémat a učebních textů, tiskovou přípravou projektu a honorářů pro intra- i extramurální odborníky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info