Project information
Inovace předmětu Základy farmakologie - Kazuistiky

Project Identification
MUNI/FR/1782/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Předkládaný projekt má za cíl modernizovat výuku farmakologie v pregraduální výuce oboru Všeobecné lékařství. Pro výuku v češtině i angličtině bude připraveno 70 interaktivních kazuistik z klinické praxe korespondujících s náplní prakt. cvičení. Studenti pracující ve skupinách si touto zajímavou výukovou formou zlepší svoje kompetence při řešení farmakoterapeutických situací, zdokonalí se ve vyhledávání informací o léčivech a léčivých přípravcích a procvičí si znalosti z farmakologie.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info