Project information

Inovace povinných předmětů bakalářského studia Základy správního práva procesního I a Základy správního práva procesního II (Inovace SPP)

Project Identification
MUNI/FR/1517/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt spočívá v inovaci dvou stávajících povinných předmětů " Základy správního práva procesního I" a „Základy správního práva procesního II“ v rámci jejich výuky v bakalářském studijním programu, na PrF MU. Inovace by měla spočívat v posilování praktických aspektů vzdělávání, a to formou zaměření výuky na konkrétní instituty dané materie z pohledu praktického uplatnění, důraz bude kladen na výuku prostřednictvím praktických ukázek, zpracovávání správních rozhodnutí, aj.