Project information
Téma: Katalogizace demonstračních experimentů pro předměty Fyzika pro chemiky 1, Fyzika (pro obor Biochemie) a Fyzika v živé přírodě.

Project Identification
MUNI/FR/1789/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je kompletní katalogizace demonstračních experimentů využívaných v předmětech F1240 Fyzika pro chemiky 1, F2120 Fyzika (pro obor Biochemie) a F2130 Fyzika v živé přírodě. Bude vytvořen katalog experimentů zahrnující technický popis, fyzikální interpretaci, zařazení do struktury probírané látky, fotodokumentaci a případně i videa, který velmi usnadní náročnou přípravu a realizaci demonstračních experimentů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info