Project information

Project information
Multimediální výuka religionistiky: Inovace kurzu Křesťanství I.

Project Identification
FRVS/2150/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Kurz Křesťanství I. je základním kurzem bakalářského studia a projekt na jeho inovaci je zaměřen na vytvoření výukového CD ROMu, který přehledným a na časovou osu vázaným schématem umožní studentům religionisitky studium dějin křesťanství od jeho vzniku do konce středvoěku. Tematicky zahrne nejen dějiny církve a teologického myšlení, ale také vznik a vývoj rituálů, křesťanské architektury a umění. Práce s CD ROMem studentům umožní propojit jednotlivé tematické roviny do vzájemných spojitostí a jednotlivé jevy z dějin křesťanství budou lépe srozumitelné v jejich souvislostech a konkrétních kontextech. CD ROM umožní spojit faktografický přehled se studiem textů (ve formě elekronické čítanky) a doprovodným obrazovým materiálem. Zároveň se stane vodítkem pro intenzivní distanční studium a zásadním způsobem obohatí a zkvalitní výuku v základním kurzu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info