Project information
Aktuální umělecké trendy jako zdroj inovace praxe výtvarné výchovy

Project Identification
MUNI/FR/1376/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Praxe a teorie výtvarné výchovy má tendenci zaostávat za aktuálním uměleckými tendencemi, přičemž ty mohou inspirovat vhodné reakce na současné vzdělávací trendy a společenská témata. V rámci inovace vybraných předmětů se budou studenti seznamovat ve spolupráci s odborníky s pedagogicky zvláště podnětnými tématy - úlohou nových médií a komunitních/místních aktivit v současném umění. Dále rozvíjet cesty jejich uplatnění v učitelské praxi a vzniknou pomůcky pro další předávání těchto poznatků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info