Project information

Project information
Pokročilé problémy astrofyziky, teoretické fyziky a fyzikálního vzdělávání

Project Identification
MUNI/A/1110/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Výzkum v rámci projektu se bude soustředit na vybrané pokročilé problémy astrofyziky, teoretické a matematické fyziky a fyzikálního vzdělávání. Mezi studované astrofyzikální problémy patří například studium atmosfér horkých hvězd, studium proměnných hvězd různých typů a studium mezihvězdné látky. Pro řešení astrofyzikálních problémů budou využita data získaná pomocí vlastních pozorování a převzatá z internetových archívů a dále teoretické numerické modely. V teoretické fyzice se budeme zabývat oblastí fyziky vysokých energií a zkoumat základní mechanismy vesmíru na nejmenších a největších škálách. Studenti se budou věnovat vybraným problémům z vlnové optiky a geometrické analýzy. Bude připravována koncepce textu „Termika, termodynamika a molekulová fyzika pro dvojí čtení“.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info