Project information
CURRENT TRENDS IN PUBLIC SECTOR RESEARCH (CTPSR)

Investor logo
Project Identification
0753/2014
Project Period
4/2014 - 4/2015
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Na základě dlouhodobé dobré spolupráce s JMK jsme oslovili investora s požadavkem o příspěvek na částečnou úhradu nákladů odborného semináře s názvem "Current Trends in Public Sector Research". Tento seminář se koná ve dnech 22. a 23.ledna 2015.
Odborné zaměření semináře bude orientováno na problematiku trendů v teorii a praxi veřejné správy, veřejných financí a veřejných služeb. Jako keynote speaker přijal pozvání světově uznávaný vědec, prezident International Institute of Administrative Sciences (IIAS) v Belgii - prof. Dr. Geert Bouckaert (Public Governance Institute,University of Leuven).
Konference bude spolufinancována z neveřejných zdrojů, konkrétně z konferenčních poplatků a příspěvku Ekonomicko-správní fakulty MU.
Harmonogram semináře je dostupný na adrese:
http://econ.muni.cz/slapanice

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info