Project information

Optimalizace výuky teorie ošetřovatelství v prostředí e-learningové podpory výuky – mezipředmětové vazby

Project Identification
MUNI/FR/1783/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Teorie ošetřovatelství patří ke stěžejním preklinickým předmětům v pregraduální výuce studijního programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra. Předmět je reálnou informační bází s přímým dopadem do klinické praxe. V současné době není k dispozici studijní materiál, který by systémově vymezil a shrnul podstatu oboru Ošetřovatelství v interaktivní podobě s využitím multimediálních prvků výuky a podpory mezipředmětových vazeb. Cílem projektových aktivit je vytvoření e-learningové studijní opory pro studenty oboru Všeobecná sestra (prezenční a kombinované formy), která poskytne logické propojení s dalšími klinickými předměty také s využitím klíčových termínů a výstupů z učení, které si student má osvojit.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info