Informace o projektu

Optimalizace výuky teorie ošetřovatelství v prostředí e-learningové podpory výuky – mezipředmětové vazby

Kód projektu
MUNI/FR/1783/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Teorie ošetřovatelství patří ke stěžejním preklinickým předmětům v pregraduální výuce studijního programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra. Předmět je reálnou informační bází s přímým dopadem do klinické praxe. V současné době není k dispozici studijní materiál, který by systémově vymezil a shrnul podstatu oboru Ošetřovatelství v interaktivní podobě s využitím multimediálních prvků výuky a podpory mezipředmětových vazeb. Cílem projektových aktivit je vytvoření e-learningové studijní opory pro studenty oboru Všeobecná sestra (prezenční a kombinované formy), která poskytne logické propojení s dalšími klinickými předměty také s využitím klíčových termínů a výstupů z učení, které si student má osvojit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info