Project information
Emergentní polutanty ve složkách životního prostředí

Project Identification
TB030MZP001
Project Period
11/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předmětem veřejné zakázky je výzkum využití kombinace chemických a toxikologických metod k získání hlubšího poznání rozsahu problému expozice ŽP a člověka emergentním polutantům z různých zdrojů na národní úrovni.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info