Project information
Pokročilý výzkum kinetických procesů ve streamerových výbojích

Investor logo
Project Identification
GA15-04023S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Plasma Physics of the ASCR, v. v. i.

Projekt se zabývá studiem nerovnovážné kinetiky streamerových výbojů ve směsích N2-O2. Inovativnost projektu spočívá v kombinaci pokročilého numerického modelování šíření streamerů včetně vibrační kinetiky excitovaných stavů a špičkových experimentálních technik založených na ICCD mikroskopii, spektroskopii a laserových diagnostikách aplikovaných s vysokým časovým a prostorovým rozlišením. Projekt hodlá:
1) přispět ke komplexnímu pochopením vlivu nerovnovážné kinetiky na populaci vibračních hladin excitovaných singletních, tripletních a kvintetních stavů dusíkové molekuly ve streamerovém kanálu.
2) určit minimální soubor dominantních excitačních a deexcitačních procesů postačující k modelování vibrační kinetiky a současně zajišťující konvergenci numerických a experimentálních výsledků.
3) stanovit vliv prostorové a časové integrace, použitých optických diagnostik na interpretaci experimentálních dat - například na stanovení radiální distribuce elektronů, excitovaných částic, nebo na měření redukovaného elektrického pole.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info