Project information
Integral approach to treatment of liver tumourous lesions

Project Identification
IZ2185
Project Period
1/1994 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Stanovení indikačních kritérií pro jaterní operace,metodiku jaterní resekce se zaměřením na nejvhodnější způsob hemostázy, u inoperabil.stavů na regionální formu chemoterapie. Na základě výsledků metod snaha o nejefekt.přístup ke konkr.jaterní malignitě

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info