Project information

Project information
Vliv nekalé konkurence a jiných ekonomických faktorů na efektivnost poskytování veřejných služeb (Faktory efektivnosti pro hodnocení výdajů na OH)

Investor logo
Project Identification
GA15-08032S
Project Period
1/2015 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
IREAS, Institute for Structural Policy

Pod vlivem rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z konce roku 2012 a v souvislosti se stále citelnými dopady finanční krize na rozpočtové zdraví měst a obcí se do popředí vědeckého zájmu v České republice dostává otázka efektivnosti poskytování veřejných služeb a především faktorů, které efektivnost ovlivňují. Pozornost je věnována nejen faktorům neekonomickým (např. politické vlivy, či reputace), ale především faktorům ekonomickým (míra konkurence, vlastnictví, korupce a kartelové dohody, úspory z rozsahu, hustotní efekty, meziobecní spolupráce). Cílem tohoto projektu je vyhodnotit význam ekonomických faktorů na efektivnost poskytování veřejných služeb v ČR s tím, že klíčová pozornost bude věnována odpadovým službám. Hlavním důvodem je vysoký podíl výdajů na tyto služby v rozpočtu měst a obcí (téměř 10 % výdajů z rozpočtu obcí do 5 tis. obyv.) a tedy i vysoký potenciál úspor v případě zvýšení efektivnosti jejich poskytování.

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info