Project information

Příprava a pilotní realizace anglického kurzu Jerusalem in Religious Confrontation (Jerusalem in Religious Confrontation)

Project Identification
MUNI/FR/1661/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt zavádí nový předmět navazujícího magisterského studia religionistiky Jerusalem in Religious Confrontation. Prostřednictvím chronologicky uspořádaných sond kurz přiblíží možnosti komplexní analýzy Jeruzaléma jako náboženského centra judaismu, křesťanství a islámu. Výuka, vedená třemi vyučujícími ze dvou univerzit, se zaměří na práci s různorodými prameny a klade důraz na seminární formy rozvíjející stylistické, komunikační a analytické dovednosti studentů. Kurz bude vyučován v angličtině.