Informace o projektu

Příprava a pilotní realizace anglického kurzu Jerusalem in Religious Confrontation (Jerusalem in Religious Confrontation)

Kód projektu
MUNI/FR/1661/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt zavádí nový předmět navazujícího magisterského studia religionistiky Jerusalem in Religious Confrontation. Prostřednictvím chronologicky uspořádaných sond kurz přiblíží možnosti komplexní analýzy Jeruzaléma jako náboženského centra judaismu, křesťanství a islámu. Výuka, vedená třemi vyučujícími ze dvou univerzit, se zaměří na práci s různorodými prameny a klade důraz na seminární formy rozvíjející stylistické, komunikační a analytické dovednosti studentů. Kurz bude vyučován v angličtině.