Project information
Progrese a regrese ve vizuálních a performativních aspektech výtvarné edukace

Project Identification
MUNI/A/1190/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Kvalitativní výzkum projektu bude zaměřen na analýzu možných východisek zkoumání perspektiv výtvarné edukace. Metodika výzkumu navazuje na předchozí již realizované projekty zaměřené na historii výtvarné edukace, nyní bude zkoumána současnost a cílem projektu bude stanovit perspektivy vize do budoucnosti.Ve výzkumu bude použito kvalitativních metod – kazuistické studie, komentovaná transkripce rozhovorů s pedagogy a umělci, hermeneutická reflexe vybraných fenoménů, implementace dílčích výsledků výzkumu v praxi.

Publications

Total number of publications: 32


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info