Project information

Project information
Zavedení a rozvoj výuky komparativní demokratizace a mezinárodněpolitických aspektů podpory demokracie na katedře MVES (COMDEM)

Project Identification
MUNI/FR/1730/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je vybudování komplexu vzájemně propojených kursů vyučovaných na bakalářské i magisterské úrovni a pokrývajících problematiku demokratizace v mezinárodně-politickém srovnání. Dílčími cíli projektu jsou inovace kursů MVZ225 (Demokracie a demokratizace po studené válce) a MVZ476 (Demokratizace v globalizovaném světě: komparace dobré (a špatné) praxe) a vytvoření doposud nezařazeného kursu "Mezinárodní podpora demokracie v 21. století: koncepty, přístupy, praxe".

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info