Project information

Project information
The thin line between disorder and a healthy lifestyle: Investigating the online behavior of today’s youth (THINLINE)

Investor logo
Project Identification
GA15-05696S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt se zaměřuje na na poruchy příjmu potravy u mladých lidí (13 - 28 let), kontrolu tělesné hmotnosti a tělesné schéma v rámci online prostředí a to z perspektivy sociálních věd. Podle projektu EU “Kids Online” se Česká republika umisťuje vysoko na žebříčku dětí vyhledávajících webové stránky s tématikou anorexie. Webové komunity, webové stránky a aplikace “Pro-ana” (podporující anorexia nervosa) a “pro-mia” (podporující bulimia nervosa) se stávají pojmy v oblasti veřeného zdraví. Zatímco stále více mladých lidí používá internet a informační technologie při řešení problémů kontroly váhy a životního stylu, nutnost porozumět rizikům a mechanismům výše zmíněného chování na internetu začíná být vysoce aktuální.
Výzkum bude primárně založen na kvalitativních rozhovorech s mladistvými s poruchami příjmu potravy a s jejich profesionálními pečovateli a na kvantitativní studii postavené na online dotazníku na vzorku minimálně 1200 respondentů.

Publications

Total number of publications: 25


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info