Project information

Vizualization of Law (Vizualization of Law)

Project Identification
MUNI/B/1520/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Vizualizace práva je podstatným aspektem souvisejícím s argumentací v právu a jeho interpretací. V České republice je ovšem jeho význam přehlížen a zasloužil by si větší pozornosti. Vizualizace v právu může poskytnout kýžené zjednodušení a zlepšit celkovou orientaci v právu včetně zefektivnění rozhodovacího procesu. Záměrem projektu je zabývat se relevantními možnostmi vizualizace práva, popularizovat ji a odhalit možný potenciál tohoto přístupu.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info