Project information

Generace režiséra Miloše Wasserbauera a progresivní dramaturgie v opeře Státního divadla v Brně (MWOSTB)

Investor logo
Project Identification
GA15-06548S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Projekt je zaměřen na výzkum dramaturgie a inscenačních postupů brněnské opery zejména v 60. letech 20. století, kdy se na tvorbě operních inscenací podílejí osobnosti, jako jsou režiséři Miloš Wasserbauer, Oskar Linhart, dirigent František Jílek či dirigent a tehdejší dramaturg opery Václav Nosek. Řešení projektu je založeno především na teatrologické reflexi problematiky, jejímž cílem je postihnout specifika a progresivnost inscenačních postupů ve Státním divadle v Brně, a to v návaznosti na soudobou světovou a československou operní inscenační praxi. Zvolené období je v kontextu vývoje brněnského divadla často chápáno jako období progresivní dramaturgie, snahy tvůrčího týmu inovovat inscenační postupy v československé opeře a pokud možno, za daných kulturně politických okolností, držet či srovnat krok se světovou praxí v rámci tohoto žánru. V projektu bude částečně reflektována i dřívější tvorba, např. návaznost Wasserbauerovy práce na meziválečnou avantgardu či vybraná témata pováleného období a 50. léta, dále i léta sedmdesátá, v nichž se objevuje např. fenomén miniopery.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info