Project information

Algebraické, vícehodnotové a kvantové struktury pro modelování neurčitosti

Investor logo
Project Identification
GA15-15286S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Projekt se soustřeďuje na výzkum v oblastech čisté matematiky (uspořádané struktury, algebra, teorie míry, teorie modelů), které mají vztah ke kvantové mechanice, logice a filozofii. Hlavním cílem je modelování neurčitosti moderními metodami vícehodnotové logiky, algebry, teorie pravděpodobnosti, teorie operátorů na Hilbertově prostoru a funkcionální analýzy. Zobecněný popis neurčitosti rozšiřuje pravděpodobnostní a statistické metody do oblastí, které překonávají omezení klasické teorie.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info