Project information

Project information
Interdisciplinární výzkum antických jazyků, jejich literatur a příslušných kultur (Antické jazyky, literatury a spol.)

Project Identification
MUNI/A/1284/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt si klade za cíl soustavně propojovat v nejširší možné míře filologický a historický výzkum jedné části jazykově-literárních a kulturních kořenů současné globalizované euro-americké civilizace, latinského jazyka a klasického řeckého jazyka ve všech fázích jejich vývoje (výzkum bude rozšířen i na jazyky vycházející z těchto dnes již mrtvých jazyků) a s nimi spojených historických území. Okruh výzkumu bude rozdělen na tři příbuzné specializace: lingvistickou, literární a historickou. Jedná se o dlouhodobě perspektivní projekt, jehož časové rozpětí lze předpokládat na více let.

Publications

Total number of publications: 82


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info