Project information
Vztah urokinase-typ plazminogen aktivátoru (uPA), jeho receptoru (uPAR) a inhibitoru (PAI 1) k prognóze a odpovědi na léčbu u kolorektálního karcinomu

Project Identification
MUNI/11/C0006/2006
Project Period
9/2006 - 6/2007
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info