Project information

Project information
Úloha microRNA v řízení buněčného dělení a diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk do neurálních kmenových buněk (miRNA v diferenciaci lidských EK buněk)

Project Identification
GJ15-18316Y
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

MiRNA byly identifikovány jako klíčové molekuly v post-transkripční regulaci genové exprese. Bylo také zjištěno, že miRNA jsou úzce spojeny s fyziologií lidských embryonálních kmenových (EK) buněk a pravděpodobně sehrávají důležitou roli v regulaci jejich dvou klíčových vlastností - sebeobnově a schopnosti diferencovat se. Důležité je, že zachování pluripotence a sebeobnovy lidských EK buněk úzce souvisí s regulací průchodu buněk buněčným cyklem. Jakou roli v tomto propojení hrají miRNA není přesně popsáno. Cílem tohoto projektu je tedy studovat úlohu miRNA v řízení diferenciace lidských EK buněk do neurálních kmenových buněk (NKB). Předpokládáme, že některé miRNA, jejichž hladina se specificky zvyšuje s diferenciací, regulují buněčný cyklus a neomezený růstový potenciál u NKB. Předběžná data ukazují některé miRNA se zvýšenou expresí u NKB (př. miR-21, miR-221, miR-125, a j.) patří do skupiny tzv. „oncomiR“ a byly asociovány s různými druhy rakoviny. Jejich studium v přirozeném vývoji na buněčné úrovni tak může přispět k odhalení kandidátních genů pro léčbu nádorových onemocnění.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info