Project information

Project information
Evropa v měnícím se mezinárodním prostředí

Project Identification
MUNI/A/1316/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt „Evropa v měnícím se mezinárodním prostředí“ logicky navazuje na dlouhodobé výzkumné priority katedry mezinárodních vztahů a evropských studií a doplňuje je o analýzu aktuálních klíčových otázek vývoje mezinárodní politiky a politiky evropské integrace. Vzhledem k současnému dynamickému vývoji globální politiky bude primární výzkumná pozornost věnována problematice mezinárodních vztahů a mezinárodní bezpečnosti. Toto zacílení výzkumu bude vhodně doplněno o výzkum relevantních otázek související s prostorem víceúrovňového vládnutí členských států EU a dalších vybraných zemí.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info