Project information

Aplikace algebry a kombinatoriky v teorii formálních jazyků

Investor logo
Project Identification
GA15-02862S
Project Period
3/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je získat výsledky směřující k vyřešení tří významných otevřených problémů v teorii formálních jazyků, kterými jsou rozhodnutelnost zřetězovacích hierarchií, nerozložitelnost pseudovariet pologrup a řešitelnost jazykových rovnic. Tohoto cíle hodláme dosáhnout použitím rozličných algebraických a kombinatorických technik, a to především konečné univerzální algebry, rovnostních teorií, přepisování, teorie konečných a profinitních pologrup, kombinatoriky na slovech a dobrých předuspořádání. Na základě našich dřívějších výsledků budeme tyto matematické techniky dále rozpracovávat se zřetelem na možné aplikace na nové otázky studované v teorii formálních jazyků. Výstupem budou odborné publikace, které budou prezentovány na prestižních mezinárodních konferencích teoretické informatiky a publikovány v uznávaných matematických časopisech.

Publications

Total number of publications: 8