Informace o projektu
Aplikace algebry a kombinatoriky v teorii formálních jazyků

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-02862S
Období řešení
3/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je získat výsledky směřující k vyřešení tří významných otevřených problémů v teorii formálních jazyků, kterými jsou rozhodnutelnost zřetězovacích hierarchií, nerozložitelnost pseudovariet pologrup a řešitelnost jazykových rovnic. Tohoto cíle hodláme dosáhnout použitím rozličných algebraických a kombinatorických technik, a to především konečné univerzální algebry, rovnostních teorií, přepisování, teorie konečných a profinitních pologrup, kombinatoriky na slovech a dobrých předuspořádání. Na základě našich dřívějších výsledků budeme tyto matematické techniky dále rozpracovávat se zřetelem na možné aplikace na nové otázky studované v teorii formálních jazyků. Výstupem budou odborné publikace, které budou prezentovány na prestižních mezinárodních konferencích teoretické informatiky a publikovány v uznávaných matematických časopisech.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info