Project information
Využití nových biotechnologií v prevenci a léčbě stenóz žlučových cest

Project Identification
15-32484A (kod CEP: NV15-32484A)
Project Period
5/2015 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University of Veterinary Sciences Brno
General Teaching Hospital Praha

Náplní projektu je na základě aplikovaného výzkumu na porcinním modelu ověřit účinnost nového designu biodegradabilního samoexpandibilního stentu v preventivní protekci stenozy anastomozy na žlučových cestách. V druhé části ex vivo vitro a následně in vivo testování nového prototypu balónového katetru - elektrody, prostřednictvím kterého bude možné provádět ablaci tkáně non termální metodou, tzv. ireverzibilní elektroporací.. Výstupem projektu budou impaktované publikace popisující výsledky srovnání hojení anastomoz s a bez užití protektivní biodegradabilní stentáže z hlediska krátkodobých i dlouhodobých komplikací a popis reakce jaterní tkáně a žlučových cest na ablaci sledování poškození vaskulárních struktur v okolí spolu se zhodnocením komplikací v časných i dlouhodobých. Plánem je využití této metodiky přímo v klinické praxi pro snížení morbidity a nákladů na léčbu pacientů s nutností léčby nedilatovaných žlučových cest (transplantace jater, resekce žlučových cest) a léčby maligních stenóz žlučových cest.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info