Project information
Změny imunologické reaktivity u pacientů s recidivujícími aftami

Project Identification
15-29336A (kod CEP: NV15-29336A)
Project Period
5/2015 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Microbiology of the ASCR, v. v. i.
General Teaching Hospital Praha

Projekt je zaměřen na upřesnění role imunitních mechanizmů v patogenezi recidivujících aft (RAS). Jeho multifaktoriální etiopatogeneze není uspokojivě vysvětlena stejně jako není známé jeho skutečně účinné léčení. Imunologické a genetické faktory jsou důležité v interakci s prostředím. Rozvoj různých alergických a imunopatologických reakcí může souviset s RAAS. Budeme sledovat úlohu přirozené a adaptivní složky slizniční (slinné) imunity v dutině ústní a změny systémové imunologické reaktivity pacientů s RAS. Zaměříme se také na odpověď mononukleárních buněk na ionty kovů a vybrané potravinové a bakteriální angitey. Význam individuální genetické predispozice bude sledován prostřednictvím analýzy polymorfizmů genů pro metaloproteinázy a cytokiny.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info