Project information

Project information
Hyperintensionální logika pro analýzu přirozeného jazyka

Investor logo
Project Identification
GA15-13277S
Project Period
3/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Technical University Ostrava

Projekt má jako hlavní cíl stanovenu počítačově podporovanou lingvisticko-logickou analýzu přirozeného jazyka, a to především češtiny a angličtiny. Navrhovaný projekt bude rozvíjet logický rámec Transparentní intensionální logiky (TIL), což je jeden z hlavních představitelů
systémů procedurální sémantiky, a to zejména jeho aplikací v oblasti zpracování přirozeného jazyka, komunikace a usuzování. Dokončíme
úspěšně nastartovaný projekt návrhu a vývoje inferenčního stroje pro TIL s využitím jeho komputační varianty, tj. funkcionálního
programovacího jazyka TIL-Script. Projekt je interdisciplinární, neboť jsme přesvědčeni, že logická analýza jazyka musí navazovat na
výsledky analýzy lingvistické. Proto bude do výzkumu zahrnuto využití nástrojů komputační lingvistiky, logiky, filosofie a informatiky.

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info