Project information

Podpora internacionalizace publikační činnosti 2015 - Historický ústav 1

Project Identification
ROZV/20/FF/HU1/2015
Project Period
5/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts