Project information

Project information
Podpora účasti českých studentů na mezinárodní letní škole pro zrakově postižené (ICC 2015)

Project Identification
MU/0549/2015/Teiresiás
Project Period
5/2015 - 8/2015
Investor / Pogramme / Project type
Other - National
MU Faculty or unit
Support Centre for Students with Special Needs

ICC je evropskou putovní akcí, jíž se Česká republika účastní pravidelně od prvního ročníku konaného v roce 1995. ICC si klade za cíl nabídnout mladým lidem s těžkým zrakovým postižením rozvoj jejich komunikačních a sociálních dovedností a to především v následujících bodech: - zvyšovat obratnost vyjadřování v cizím jazyce (oficiálním jazykem ICC je angličtina) a nabídnout účastníkům mnohojazyčné prostředí - najít a objevit jiné způsoby komunikace než pouze verbální a přirozeně začlenit - využití informačních technologií do každodenních studijních i zájmových aktivit mladých lidí se zrakovým postižením, vzhledem k jejich výjimečné důležitosti - hledat kulturní shody a rozdíly, rozvíjet a podporovat vzájemnou toleranci a vést je k sebeuvědomění jako specifické zájmové skupiny, která k zajištění vlastních potřeb musí vystupovat jednotně v evropském i světovém měřítku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info