Project information
MUNISS 2015/2016

Project Identification
0671/2015
Project Period
10/2015 - 9/2016
Investor / Pogramme / Project type
Brno City Municipality
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
Brno University of Technology

Cílem projektu je využít energii a kreativitu vysokoškolských studentů ve prospěch města Brna a jeho obyvatel. Formou tohoto využití bude soutěž meziuniverzitně sestavených studentských týmů, které budou zpracovávat své práce na řešení problémů zadaných statutárním městem Brnem.
Studentské týmy budou mezi sebou vzájemně soupeřit o to, komu se podaří vypracovat nejlepší zpracování pro téma, které zadá koordinátor projektu ze strany Magistrátu města Brna. K dispozici bude mít každý z týmů jednoho lektora a odborné konzultanty. Výsledné práce studentské týmy odevzdají do určeného data a tyto práce projdou posouzením trojčlenných hodnotících komisí. Tým, jehož práce bude hodnotiteli shledána jako nejlepší, bude vyzván, aby svou práci dopracoval do výsledné finální podoby, která bude zahrnovat zejména připomínky a komentáře hodnotitelů a koordinátorů ze strany magistrátu města Brna. Výsledné práce budou předány zástupcům města Brna a město je bude moci plně využít pro své potřeby.
Do projektu se zapojí studenti a pracovníci Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity v Brně. Hlavním koordinátorem projektu bude Masarkova univerzita zastoupena Ekonomicko-správní fakultou. Na straně města bude hlavním partnerem Kancelář strategie města.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info