Project information
Rozhraní pro Linked Data v systému pro editaci slovníků DEB (DEB LDI)

Project Identification
LD15066
Project Period
10/2015 - 10/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

V projektu budou navrženy a ověřovány nové postupy pro tvorbu celoevropského slovníkového portálu v souladu s metodikou Linked Open Data (otevřená propojená data), které umožní sdílení lexikografických vědeckých zdrojů mezi zapojenými výzkumnými institucemi a také veřejné zpřístupnění zdrojů pro další využití a výzkum. Součástí projektu bude také analýza a návrh inovativních technologií pro tvorbu lexikografických zdrojů s využitím údajů z rozsáhlých jazykových databází (korpusů) a analýza možností rozšíření vlastností elektronických slovníků pro zlepšení přístupnosti pro uživatele.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info