Project information

Příprava substrátů pro povrchově zesílenou Ramanovu spektroskopii pomocí elektrochemických, elektroforetických a jiskrový výboj využívajících technik. (ELE-SERS)

Project Identification
LD15058
Project Period
11/2015 - 11/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na experimentální studium nových přístupů k přípravě substrátů pro povrchově zesílenou Ramanovu spektroskopii (SERS), které jsou založeny na depozici SERS aktivních kovů (měď, stříbro, zlato a jejich kombinace) pomocí elektrochemických, elektroforetických a jiskrový výboj využívajících technik na vhodný vodivý či polovodivý nosič (křemíkové destičky, síťotiskové elektrody). Získané substráty budou testovány z hlediska účinnosti zesílení Ramanova rozptylu pomocí standardů (rhodamin 6G, adenin) a vyvinuté substráty vykazující nejvyšší účinnost budou využity pro studium látek zajímavých z biochemického hlediska (oligonukleotidy, léčiva aj.).

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info