Project information
CURRENT TRENDS IN PUBLIC SECTOR RESEARCH (CTPSR 2016)

Investor logo
Project Identification
0621/2015
Project Period
8/2015 - 2/2016
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Na základě dlouhodobé dobré spolupráce s JMK jsme oslovili investora s požadavkem o příspěvek na částečnou úhradu nákladů odborné konference s názvem "Current Trends in Public Sector Research". Tento seminář se koná ve dnech 21. a 22.ledna 2016. Odborné zaměření konference bude orientováno na problematiku trendů v teorii a praxi veřejné správy, veřejných financí a veřejných služeb. Jako keynote speaker přijal pozvání světově uznávaný vědec, prezident International Institute of Administrative Sciences (IIAS) v Belgii - prof. Dr. Geert Bouckaert (Public Governance Institute,University of Leuven). Konference bude spolufinancována z neveřejných zdrojů, konkrétně z konferenčních poplatků a příspěvku Ekonomicko-správní fakulty MU. Podrobné informace o konferenci jsou k dispozici na adrese: http://ctpsr.econ.muni.cz.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info