Project information
Personalizovaná léčba v dětské onkologii: theranostika a další inovativní přístupy

Project Identification
MUNI/A/1417/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt vychází z dlouhodobého odborného zaměření Kliniky dětské onkologie LF MU. Navazuje a dále rozvíjí v současnosti řešený projekt MUNI/A/1552/2014. Cílem projektu je rozvoj theranostického přístupu u dětí s refrakterními a relabujícími solidními nádory. Naše dosavadní výsledky ukazují, že sekvenování nové generace a proteomická analýza fosforylace receptorových kináz a MAP kináz v nádorech je slibná metodika, která vede k racionálnímu návrhu personalizované léčby u přibližně třetiny případů. Předpokládáme, že zavedení nových metod do diagnostického panelu (whole exome sequencing, transkripční profilování), v kombinaci s proteomickými technikami a bioinformatickou podporou, povede k detailnějšímu poznání molekulárního profilu nádoru a efektivnějšímu návrhu personalizované léčby u významného procenta dětí s refrakterními malignitami.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info