Project information

Sémantika jezuitských meditací: příklad díla Antoina Sucqueta „Via vitae aeternae“ (1620) (Sémantika jezuitských meditací)

Project Identification
MUNI/21/MAL/2016
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je širší sémanticko-kontextuální analýza díla Antoina Sucqueta „Via vitae aeternae“, která by zohlednila více historických souvislostí spisu: barokní pojetí života a smrti, reprezentaci onoho světa, otázku charitativních skutků, problematiku pokání a hříchu. Jde o dílčí část rozsáhlejšího badatelského záměru, řešeného v rámci projektu excelence „Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání“ (Historický ústav, Seminář dějin umění), a spočívajícího v analýze vztahu mezi obrazy, texty a imaginací v barokní kultuře. Výsledkem navrhovaného projektu bude anglicky psaná studie v mezinárodním periodiku.

Results

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info