Informace o projektu
Sémantika jezuitských meditací: příklad díla Antoina Sucqueta „Via vitae aeternae“ (1620) (Sémantika jezuitských meditací)

Kód projektu
MUNI/21/MAL/2016
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je širší sémanticko-kontextuální analýza díla Antoina Sucqueta „Via vitae aeternae“, která by zohlednila více historických souvislostí spisu: barokní pojetí života a smrti, reprezentaci onoho světa, otázku charitativních skutků, problematiku pokání a hříchu. Jde o dílčí část rozsáhlejšího badatelského záměru, řešeného v rámci projektu excelence „Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání“ (Historický ústav, Seminář dějin umění), a spočívajícího v analýze vztahu mezi obrazy, texty a imaginací v barokní kultuře. Výsledkem navrhovaného projektu bude anglicky psaná studie v mezinárodním periodiku.

Výsledky

"Logics of Jesuit Meditations: Antoine Sucquet’s Via vitae aeternae (1620)".
Studie odevzdaná do tisku časopisu Acta Comeniana.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info