Project information

Project information
Objektivizace tíže ICHDKK pomocí termovizní kamery na základě zátěžových testů – metoda prvního kontaktu

Project Identification
MUNI/A/0894/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Termovizní kamera se již dříve autorům předkládaného projektu osvědčila jako rychlá a nenáročná metoda umožňující verifikaci ICHDKK v ambulanci cévního chirurga nebo angiologa. Toto vyšetření umožňuje verifikovat pacientovi subjektivní obtíže a klinický nález ve formě palpace pulzací na periferii končetiny nebo vyšetření pomocí tužkového doppleru - zobrazením nedostatku prokrvení periferních tkání jako okrsky se sníženou teplotou na chodidlech. V případě prvního kontaktu s pacientem však v tuto chvíli nejsme schopni přesně objektivizovat, do jaké míry je cévní řečiště postiženo, a jaké je jeho kapacita pro zásobení tkání kyslíkem ať už pro bazální trofiku, nebo pro zátěž v podobě svalové práce při chůzi.
Našim cílem je posunutí metody termografického vyšetření pacienta s ICHDKK z metody pouze verifikační na metodu objektivizační, kterou by lékaři byli schopní rychle a bez zátěže vyšetřit kapacitu tepenného zásobení končetin pacienta na základě provedení zátěžových testů přímo v ambulanci při prvním kontaktu. Metoda je zaměřena hlavně na pacienty s počínající ICHDKK ve stádiu Fontaine I a II (mírné až středně těžké klaudikační bolesti), u kterých by tato metoda mohla být dostačujícím verifikačním nástrojem, a tak by při korelaci s klinickým nálezem bylo možné oddálit provedení CT vyšetření až do doby, kdy by pacient splňoval indikační kritéria k intervenčnímu zákroku (snížení radiační zátěže, kontraindikace jodových kontrastních látek pro alergii pacienta).
Cílem práce je vypracování funkčního protokolu zátěžových testů tak, aby je bylo možno rychle a efektivně použít v ambulantním provozu. Dalším cílem je potvrzení hypotézy změny prokrvení periferie končetin po různých typech zátěž a možnost zachycení těchto změn pomocí termovizní kamery.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info