Project information

Project information
Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti fyziologie a imunologie živočichů v roce 2016 (Podpora OFIŽ 2016)

Projekt odráží cíle dlouhodobě vymezené na Oddělení fyziologie a imunologie živočichů ÚEB PřF MU. Vycházíme z předpokladu, že kvalitní vzdělání studentů jakéhokoli oboru experimentální biologie se neobejde bez možnosti praktické práce v laboratořích a seznámení s progresívními metodami biologického výzkumu. Současně považujeme za nezbytné osvojení si základních návyků jako je získávání, vyhodnocování a interpretace výsledků a jejich prezentace (vystoupení na vědeckých konferencích, příprava publikací), nejlépe v součinnosti s prestižními pracovišti v zahraničí. Všechny tyto předpoklady projekt garantuje.
Studenti budou vzděláváni v oblasti 1) buněčné a molekulární fyziologie 2) srovnávací imunologie. Systematické vedení bude směřovat ke zvládnutí moderních biologických metod a tvůrčí činnosti, což povede k dosažení vyšší kvality a) vědeckých výstupů (prezentací a publikací) uplatnitelných v rámci prevence, diagnostiky a nových terapeutických přístupů u zánětlivých, nádorových a dalších závažných onemocnění, b) diplomových a dizertačních prací.
Spolupráce se zahraničními týmy umožní studentům vyšší samostatnost a nezávislost na domácím prostředí. Tím dojde k výraznému zkvalitnění přípravy absolventů pro jejich uplatnitelnost zejména v rámci mezinárodní konkurence.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info