Project information
Úvod do oborného stylu pro studenty s poruchami učení

Project Identification
MUNI/FR/1604/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Support Centre for Students with Special Needs

Zkušenosti z posledních 5 let umožňují odborníkům Střediska Teiresiás spolu s lektory CJV nabídnout studentům s poruchami učení na všech fakultách MU kurzy kompenzačních strategií při práci s texty. Projekt rozšiřuje stávající semestrální kurz na čtyři semestry: A. četba českých textů, B. psaní českých odborných textů, C. četba anglických textů, D. základy psaní anglických odborných textů. Cílem je umožnit studentům s poruchami učení, aby zvládli standardní požadavky vysokoškolského studia.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info